A time for reflection – Machnamh

Machnamh or smaoineamh is the Irish (Gaelic) term to think or reflect. In our busy world it is increasingly difficult to find time to stand back from our hectic schedule’s, to ponder the meanin...

Machnamh – God’s Love

Let Your God Love You Be silent. Be still. Alone : Empty. Before you God. Say nothing. Ask nothing. Be silent. Be still. Let your God Look upon you. That is all. He knows. He understands. He loves yo...

Machnamh – Master

The Touch of the Master’s Hand Twas battered, scarred, and the auctioneer Thought it scarcely worth his while To waste his time on the old violin; But he held it up with a smile. “What am I bidden, g...

Machnamh – Trust God

Patient Trust in Ourselves and in the Slow Work of God Above all, trust in the slow work of God. We are, quite naturally, impatient in everything To reach the end without delay. We should like to ski...

Machnamh – An Aidbhint

An Aidbhint An Chéad Domhnach den Aidbhint Inniu an chéad Domhnach den Aidbhint.  Ciallaíonn an focal “Aidbhint” teacht.  Tá an Nollaig ag teacht agus tá réiteach le déanamh. Leis an bhfuadar a bhíon...

Machnamh – Danta na Nollag

Naíonán na Féile A Naíonáin na Féile, a saolaíodh tráth I stáble i mBeithil na mbard, Ó do dhún geal in airde tabhair aird ar ár nglór- Ná lig sinn i ngéibheann, ná tréig sinn go deo. A Íosagáin álai...

Machnamh – Tread Litir 2009

Dúshláin atá Romhainn Anois Litir Thréadach ón  ArdEaspag Néaraí Earrach 2009 Le gairid Trí bliana ó shin tugadh Tionól Deoise le chéile.  Mar ullmhú don Tionól sin chuathas i gcomhairle go forleatha...

Macnhnamh – Aibrean 2007

Domhnach Cásga – 8ú Aibreáin, 2007 Alleluia! “Tá an tuama folamh! Tá Íosa éirithe ó mhairbh; ní bheidh an cine daonna mar an gcéanna arís go brách.” De bharr aiséirí Íosa Críost ó mhairbh, cuir...

Macnhnamh – Aibrean 2007

An Dara Domhnach den Charghas 4ú Márta, 2007 ‘ Is e seo mo Mhac. Éistigí leis.’ An Domhnach seo caite, chonaic muid Íosa sa bhfásach ag fáil an ceann is fearr ar an diabhal. Ach bhí tuilleadh le déan...

Machnamh – Feabhra 2007

An Cúigiú Domhnach Saor Lean Siad é Bhí Peadar tuirseach tar éis a bheith amuigh ag iascach i gcaitheamh na h-oíche agus gan tada aige dá bharr.  Ní raibh fonn cainnte air le h-éinne. Bricfeasta mait...