Irish Missal Translation Update

Sapienti Committee Press Release Release: Friday 26th October 2012. Text begins: “The seventh meeting of the Sapienti Committee for the review of the proposed Irish language translation of the Missal...

Coiste Sapienti

Coiste Sapienti – Preasráiteas – Eisiúint: De hAoine 14 Meán Fómhair 2012. Tús: “Tionóladh an séú cruinniú de chuid Coiste Sapienti i gCnoc Mhuire, Co. Mhaigh Eo, idir 11-14 Meán Fómhair ...

Update on translation of the Irish Missal

Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments Sapienti Committee PRESS RELEASE 4 February 2012 No Imbargo Release: Immediate Text begins: “The fourth meeting of the Sapienti Co...

An Leabhar Aifrinn

An Chuallacht um Dheabhóid Dhiaga agus Disciplín na Sacraimintí Coiste Sapienti PREAS-RÁITEAS 29 Deireadh Fómhair 2011 Gan Lánchosc Eisiúint: Láithreach Tús: “Ba i gColáiste na hOllscoile Corcaigh, i...

Irish Language Liturgy Committee for the New Missal

The picture below was taken at a meeting in Rome of the Irish Language Liturgy Committee for the New Missal as Gaeilge on May 12th, 2011.  Final drafts are near completion.  Back Row: Mgr. James O...

Maméan – Aoine an Chéasta

Tháinig na sluaite go Máméan Aoine an Chéasta le haghaidh Turas na Croise.  An tAth. Michéal Mac Gréil a d’eagraigh, An tAth. Fiontán O Monacháin a bhí i mbun Turas na Croise.  Chas Joe John M...

Ard-deoise Thuama, Cruinnithe Éisteachta

Comhairle Thréadach Deoise Thuama 9ú Marta 2011 Chuig Sagairt Pobail agus Baill na gComhairlí Tréadacha: I mí na Márta 2010 bheartaigh an tArdeaspag Mícheál ó Nearaí Comhairle Thréadach Deoiseach a b...

Máméan – Lá fhéile Pádraig – Pictiúrí

Mass was celebrated, as usual on St. Patrick’s day in Máméan by Fr. Michéal MacGréil.  Fr. Fintan Monahan concelebrated and Fr. Paddy Considine, PP of Rosmuc also attended.  Larger crowds than ...

Pilgrimage to Máméan

Máméan is an ancient pilgrimage site in the Maamturk Mountains between the Parishes of Leenane and Recess. St. Patrick ‘Christianised’ it in the early centuries of the first millennium. D...

Comhdháil Eocairisteach

Ag Ullmhú don Chomhdháil Eocairisteach: Is éard atá sa Chomhdháil Eocairisteach, ná teacht le chéile in Éirinn sa bhliain 2012, de dhaoine ón tíre seo agus níos faide ó bhaile, chun cur leis an tuisc...