AN CNOC INDREABHÁN

An Cnoc/an tulach

an Sagart:
Billy Reilly S.P., An Cnoc, Indreabhán, Co. na Gaillimhe. 091593122. 087 2533065. wreilly@eircom.net

Séipéil:
Séipéal Naomh Ainnín, An Cnoc.
Séipéal Naomh Cholmcille, An Tulach.

La Saoire – Aifrinntí Deire Seachtaine:
An Cnoc: 7.30í.n. Dé Sathairn; 11.00r.n. Dé Domhnaigh.
An Tulach: 6.00í.n. Dé Sathairn; 10.00r.n. Dé Domhnaigh.

Scoileanna Náisiúnta:
Scoil Sailearna: U.R.12706J; Líon Scoláirí 162; Fón: 091 593321. Liosta Múinteoirí: Fearghas MacLachlainn (Príomhoide) Máire Ní Mháille (Príomhoide tánaisteach/múinteoir tacaíochta foghlama); Brighid Bhreathnach (Múinteoir acmhainnf páirt-aimseartha); Ruaidhri Ó Bearra (Múinteoir Acmhainní); Máire Ni Choistealbha (Rang 6), Mairéad Ní Mhochain (Rang 5), (ar shos máithreachais – Maurie Ní Chonaire ina háit), Máire Uí Ghabhnáin (Rang a 4), Luisne Ní Neachtain (Rang a 3), Traolach Ó Conghaile (Rang 1/2), Róisin Ní Loinsigh (Naíonáin Mhóra/Rang 1) (Ar shos máithreachais – Éilis Ní Chonaire ina háit), Caitríona Uí Bhéarra (Naíonáin Bheaga).
Scoil Naomh Cholmcille: U.R. 18514H; Líon Scoláirí: 170 Fón: 091 593613. Liosta Múinteoirí: Filimíne Uí Dubhghaill (Príomhoide), Bríd Bleasdale, Caroline Ní Fhrighil, Rita Ní Chongaile, Niamh Ní Loinsigh, Bernie Uí Laoi, Cathal Ó Frighil (Oide Pribhléideach).

MÉán Scoil:
Coláiste Choilmcille: Líon Scoláiri 200; Fón: 091 593119. Liosta Múinteoirí: Gearóid Ó Dubhlaoich (Príomhoide), Padraic Ó Lochlainn, Áine Ní Fhiannachta, Geartrúd Mhic Con lomaire, Sibéal Bhreathnach, Bríd Uí Bhriain, Máire Ni
Mhúrchadha, Máirín Nic an lomaire, Marett Lahiff, Majella McCoy, Máirín Uí Choileáin, Róisin Nic Leoid, Marita Uí Choisdealbha, Lilly Ní Fhlatharta, Dónal Ó Fátharta, Dara Ó Maoilchiaráin, Donnacha Ó Caoilte, Micheál Ó Maonaigh, Peadar Ó Sé, Gearóid Ó Tuathail, Seán Ó Cathasaigh.

Scoil Speisialta Ollscoile: 3ú Leibhéal:
Scoil Speisialta Ollscoile: 3ú Léibhéal: Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.
Scoil Speisialta: lonad Tacaíochta Teaghlaigh, Naíonra agus Naíolann.

EAGRAÍOCHTAÍ:
lonad Lae: Tearmann Éanna Teo. Fón: 091505540. Títhe dá bhfuil sean: 32. Árasáin dá bhfuil sean: 9.
lonad Siainte: Fón: 091593131.
Coiste Tréadach: Séamus Mac an Rí. Fón: 091 593293.
Comharchumann Shailearna Teo: Fón: 091 593017.
Cumann Forbartha Chois Fharraige: Fón: 091 593122.
Clódóirf Chonamara: Fón: 091 593157.
TG4: Fón: 091 505050.
Aerphort Chonamara: Fón: 091 593034.
Cumann Micheál Breathnach: Peil (Mná & Fir) lománaíocht, Camógaíocht, Liathróid Laimhe. Fón:
Cluichí Pobail: Fón: 091 593185.